Ana Sayfa | Site Haritası English Intranet

 İÇERİDE VE DIŞARIDA DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN... Toshiba klima

 

Alarko Carrier'ı
Tercih Edenler

 
     
 

 
 

 
     
 

 
 

 
   
 

Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Kalorifer Kazanı Dönüşümü

 

Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, 211 yatak kapasitesiyle Kastamonu il sınırları içindeki en büyük kamu hastanesidir. 1938 yılında 50 yatak kapasitesiyle kurulan hastane, 4 ayrı zamanda yapılan 4 ayrı bina ile genişlemiştir.
 
Hastaneye doğalgaz gelmesiyle birlikte, merkezi ısıtma sisteminde bulunan herbiri 600.000 kcal/saat kapasiteli 2 adet kömür kazanı yerine, doğalgaz kazanları kurulması gündeme gelmiştir. Kastamonu bayimiz Ümran İtimat Elektrik, hastaneye yoğuşmalı doğalgaz kazanlarıyla çalışan yeni bir sistem kurmuş, eski kazanları ise yedek olarak çalışacak şekilde yeni sisteme eklemiştir.

Yeni sistemde 8 adet 187 Kw’lık (160.000 kcal/saat) ADK-Y kazan kullanılmıştır. Sistemin tesisat şeması aşağıdadır.

Kazanlar kaskad olarak çalışmaktadır. Her kazan’ın kendi pompası ve 50’şer litrelik genleşme tankı vardır. Pompaların nominal değeri, 14 m³/saat-8 mSS’dir. Pompalar ve genleşme tankları dönüş hattındadır. Tüm kazanlar denge kabına sıcak su basmaktadır.

Denge kabından çıkan hat üçe ayrılmaktadır. Hattın birisi, şu anda halen pompaları mevcut olan yoğun bakım ünitesindeki radyatörlere ve klima santralinin eşanjörüne gitmektedir.

İkinci hat, kullanım sıcak suyunu temin eden mevcut plakalı eşanjörü beslemektedir. Bu hatta, yedekli çalışan ve nominal değeri 12 m³/saat-3 mSS olan 2 adet sirkülasyon pompası takılmıştır. Plakalı eşanjör, yeni konulan herbiri 2.000 litre olan 2 adet akümülasyon tankını beslemektedir. Böylece hastanenin pik zamanlardaki kullanım sıcak suyu talebi ile rahatlıkla karşılanabilmektedir.

Son hat üç yollu vanaya gitmektedir. Üç yollu vanadan mevcut ısıtma sistemine kontrollü su beslemesi olmaktadır. Yoğun bakım bölümü ısıtması ve kullanım sıcak suyu sisteminin ısıtma ihtiyacını öncelikli olarak karşılayacak şekilde çalışan sistemde, bu iki kısımdaki ısı talebi karşılandıktan sonra mevcut ısıtma tesisatına sıcak su gönderilmektedir.

Sistemin geneli için herbiri 1.000 litre olan 3 adet genleşme tankı kullanılmıştır. Hastanedeki su yumuşatıcılar yaklaşık 14-17 fransız sertliğinde (°Fr) ve 400-430 mikrosiemens iletkenliğinde olan şebeke suyunu 0 (sıfır) fransız sertlik ve 450-500 mikrosiemens iletkenliğe dönüştürmektedirler. Isıtma tesisatına bu yumuşak su konulmuş böylece kazan suyu standardı olan VDI2035’e uygunluk sağlanmıştır.

Havanın durumuna göre kazanların hangi sıcaklıkta çalışacağına sistem kendisi karar vermekte, haftalık zaman saatine göre gündüz, gece ve tatil sıcaklıkları önceden programlanabilmektedir. Havanın çok soğuk olduğu durumlarda, belirli aralıklarla pompalar çalıştırılarak tesisat suyunun donması engellenmektedir. Minimum ve maksimum hava sıcaklıkları otomatik olarak kayıt altına alınarak, kullanıcıya programlama için ileriye dönük olarak kullanabileceği veriler sağlanmaktadır.

Çalışma sürelerini eşit tutacak şekilde sıralı olarak çalışan kazanlar eşit yaşlanacaktır. Kazanlar aynı anda devreye sokularak en verimli oldukları düşük kapasitelerde çalışmaları sağlanmaktadır.

Gidiş suyu sıcaklığı yükselmesine rağmen, dönüş suyunda beklenen sıcaklık artışının olmaması durumunda brülör durdurulmaktadır. Böylece kazanda veya tesisatta herhangi bir nedenle (kireçlenme, kirlilik vs.) ısı transfer edilemiyorsa, kazan suyunun aşırı ısınmasının önüne geçilmektedir. Ayrıca dinamik basınç kontrolu yapılarak kazan pompasının çalışmaması durumunda kazanlar da durdurulmaktadır.

Sistemdeki kazanlardan birisinin bakım-arıza vs. nedeniyle elektiriğinin kesilmesi gerekirse, kablolamada herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan sistem otomatik olarak diğer kazanlarla çalışmaya devam edebilmektedir.

Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Hastanesindeki yeni ısıtma sistemi, konforu ile hasta memnuniyetini arttıracak, tasarrufu ile de ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.

 Ü Geri

 

 

         

ACST Hukuki Şartları ve Gizlilik Hakları © 2009; Carrier Copyright © 2009